Verzakingsrecht/Retour

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien de koper afziet van zijn aankoop, dient hij dit schriftelijk te melden, met vermelding van het bestelnummer.

Hij dient de goederen in originele staat en verpakking terug te sturen naar Lie O., Broechemsesteenweg, 70 b, 2560, Nijlen, België. De retourzending gebeurt op risico en kosten van de koper. Na ontvangst van het retourpakket, stort Lie O. het door de koper betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) terug op diens rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht worden teruggestuurd, wordt het bedrag niet terugbetaald. Indien de koper in de plaats van het bedrag een ander product wil, dient hij de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die bestaan uit levende producten zoals planten worden niet teruggenomen. In dit geval kan de koper zich niet beroepen op het verzakingsrecht.

Scroll naar top